ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ  
"Атанас Романов"Сертифицирана по
ISO 9001 : 2015

ТПК ”Атанас Романов” е специализирана в изработката на нестандартни поръчки по документация на клиентите си.

Кооперацията е специализирана в производството на стандартни и нестандартни метални изделия, елементи за контактна мрежа.


Производител е на метални конструкции, стоманотръбни стълбове за електропреносната мрежа, стоманени стълбове за електротранспортната мрежа, метални стълбове за осветление, рогатки, заземителни колове, елементи за ел.контактна мрежа, горещо огъване на тръби с диаметър от 60 mm до 219 mm., ел.табла.


ТПК”Атанас Романов” съществува повече от 90 години , собственост е на 82 член-кооператори. Разположена е на повече от 30 дка площ.

Площадките са разположени в индустриалните зони на града – кв.”Захарна фабрика” , кв.Орион.

Последна актуализация: 16-Feb-2024