ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ  
"Атанас Романов"Предлагаме следните помещения под наем:

1.гр.София, кв.Военна рампа, ул.Иван Гергов №25

Производствена сграда на 2 етажа и сутерен, с рампа на 1-ви етаж и подемник за втория етаж, с РЗП 1500кв.м.
Помещение от 720 кв.м. Може да бъде разделено на две помещения (200кв.м. + 500кв.м.) с достъп на товарни автомобили. Ползване на двор. Височина на сградата - 7 метра.
Може да се наемат по отделно: помещението от 720кв.м. и производствената сграда като отделни етажи, височина 2,80метра.
Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118, 0888233714

2.гр.София, кв.Захарна фабрика, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Производствени и складови помещения от 50кв.м. до 400кв.м.
Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118, 0888233714