ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ  
"Атанас Романов"


Продаваме следните имоти:

1. с.Лозенец, обл.Бургас

Имот в центъра на с.Лозенец, обл.Бургас, със стара къща на два етажа. Разрешително за строеж. В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 1075кв.м.

Цена: 120000 € без ДДС

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714

2. гр.София, кв.Военна рампа, ул.Иван Гергов №25

Имот от 6300 кв.м. с двуетажна промишлена сграда с РЗП 1540кв.м., състояща се от сутерен, първи етаж с рампа, втори етаж - стълби и подемник до него.
В двора има помещение с площ 720кв.м. и височина от 7метра с два достъпа за товарни автомобили, релсов път, телфери друго от 1000кв.м.
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 6300кв.м.

Цена: 800000 € без ДДС

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714
 

3. гр.София, бул.Европа №6

Парцел с площ от 5180 кв.м. с излаз на три улици. Многофункционална зона - за жилищно и промишлено строителство.
КИНТ - 3.5.
Плътност 60%.
Кота корниз - 26м.
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 5180кв.м.

Цена: 1300000 € без ДДС

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714
 

4. гр.София, р-н Връбница 1, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Парцел с площ от 3531 кв.м. и промишлена сграда на 2 етажа с РЗП - 2120кв.м.
Параметри на парцела - СМФ(жилищно строителство, офисно, чисто производсъво).
КИНТ - 3.5.
Озеленяване - 40%.
ПЗ - 60%.
Кота корниз - неограничено.
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 3531кв.м.

Цена: 670000 € без ДДС

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714

5. гр.София, р-н Връбница 1, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Парцел с площ от 3387 кв.м. и промишлена сграда с РЗП-851кв.м.
Параметри на парцела - СМФ(жилищно строителство, офисно, чисто производсъво).
КИНТ - 3.5.
Озеленяване - 40%.
ПЗ - 60%.
Кота корниз - неограничено.
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 3387кв.м.

Цена: 470000 € без ДДС

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714
 

6. гр.София, р-н Връбница 1, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Парцел с площ от 3384 кв.м. и административна промишлена сграда на 3 етажа с РЗП - 1488кв.м.
Параметри на парцела - Многофункционално строителство
КИНТ - 3.5.
Озеленяване - 40%.
ПЗ - 60%.
Кота корниз - неограничено.
Година на строителство - 1980
Строителство - панел
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 3384кв.м.

Цена: 560000 € без ДДС

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118, 0888233714

7. гр.София, р-н Връбница 1, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Парцел с площ от 2980 кв.м. и производствени сгради с РЗП - 506кв.м.
Параметри на парцела - Многофункционално строителство.
КИНТ - 3.5.
Озеленяване - 40%.
ПЗ - 60%.
Кота корниз - неограничено.
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 2980 кв.м.

Цена: 360000 € без ДДС

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714
 

8. гр.София, р-н Връбница 1, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Парцел с площ от 1416 кв.м. и производствени сгради с РЗП-460кв.м.
Параметри на парцела - Многофункционално строителство.
КИНТ - 3.5.
Озеленяване - 40%.
ПЗ - 60%.
Кота корниз - неограничено.
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 1416 кв.м.

Цена: 212000 € без ДДС

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714

9. гр.София, р-н Връбница 1, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Парцел Ухото с площ от 5093 кв.м.
През шпарцела минава колектор.
Разрешено е строителство на временни преместваеми обекти - сглобяеми павилиони, складове, работилници, гаражи, магазини
В регулация, без вода, без ток.

Квадратура: 5093 кв.м.

Цена: 250000 € без ДДС

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714