ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ  
"Атанас Романов"Продаваме следните изделия:

1. Реостати - 117,60 лв

2. Метални стълбове за улично осветление с височина 7,5 метра - 300лв
3. Ел.табла - цената е в зависимост от размера
Посочените цени са с включено ДДС