ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
"Атанас Романов"


Производство


- Стоманотръбни стълбове за електропреносната мрежа
 
- Стоманени стълбове за електротранспортната мрежа
 
- Стоманени стълбове за осветление и рогатки
 
- Произвежда циркуляри с и без ел.двигатели
 
- Горещо огъване на тръби с Øот 60мм до 219мм
 
- Заземителни колове
 
- Елементи за ел. контактната мрежа
 
- Ребрести отоплителни тела
 
- Ел.табла /електромерни табла, апартаментни табла, трансформаторни табла
 
- Разпределителни табла
 
- Шкаф - електроразпределителен за кабели ниско напрежение

 
- Улични касети – ШКД-4, ШКД-5, ШКД-6
 
- Колектор, фланци, колена, решетки за топлообменници
 
- Алуминиеви разклонителни кутии – IP 44
 
- Метални шкафове
 
- Метални щитове – за ел.табла
 
- Метални шкафове– с предпазители
 
- Рязане, огъване, заваряване на ламарина
 
- Отливки от цветни метали